Đèn pin tìm kiếm cứu hộ

Những cây đèn pin có độ sáng từ cao đến cực cao, tầm chiếu rộng và xa, phục vụ đa mục đích từ tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp cho đến du lịch dã ngoại ngoài trời, săn bắn cũng như công việc ban đêm.

 

  • Khuyến mại
  • ACEBEAM X60M

   ACEBEAM X60M

   8.000.000₫ 6.800.000₫
  • ACEBEAM X80

   ACEBEAM X80

   6.350.000₫
  • ACEBEAM X45 XHP70.2

   ACEBEAM X45 XHP70.2

   5.450.000₫
  • ACEBEAM K65

   ACEBEAM K65

   4.550.000₫
  • ACEBEAM K70

   ACEBEAM K70

   4.300.000₫
  • ACEBEAM K60

   ACEBEAM K60

   4.050.000₫
  • ACEBEAM K30

   ACEBEAM K30

   2.650.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng