Đèn pin "chỉ thị" mục tiêu

Tháng 5-1951, khi nghiên cứu địa hình đánh đồn Yên Mô Thượng, trinh sát Trung đoàn sơn pháo 675 nhận thấy, đồn của địch có nhiều lô cốt được xây thấp bằng xi măng cốt thép đúng kiểu “boong-ke”. Để pháo bắn trúng mục tiêu, anh em thấy nhiều khó khăn như đêm tối, lô cốt thấp, khí tài quan sát ban đêm không có. Từ nghiên cứu thực địa, các pháo thủ đã tìm ra cách đánh phù hợp. Đó là cử người cầm den pin soi vào mục tiêu để pháo thủ ngắm bắn.

Đêm 28-5-1951, khi thực hành đánh đồn, đơn vị đã cử đồng chí Cư và đồng chí Cầm đảm nhận nhiệm vụ, bí mật luồn qua các lớp hàng rào vào gần lô cốt địch đào công sự ẩn nấp, khi có lệnh thì rọi đèn pin vào lô cốt “chỉ thị” mục tiêu cho pháo binh ta tiêu diệt.

Đồn Yên Mô Thượng đang yên ắng, bỗng một vệt sáng từ ngoài rọi vào, lia từ phải sang trái. Lập tức, địch trong lô cốt bắn ra xối xả. Trung đội trưởng hạ lệnh: Đồng chí Cư, soi đèn vào lô cốt giữa.

Mặc địch bắn xối xả, Cư đứng vụt dậy, bấm đèn rọi thẳng. Ánh đèn vừa lóe lên, một phát đạn pháo nổ. Viên đạn chui thẳng vào lỗ châu mai, lô cốt giữa bị tiêu diệt, im bặt.

Trung đội trưởng hô tiếp: Soi vào lô cốt phải! Tiếng hô của trung đội trưởng át cả tiếng đạn địch. Hai đồng chí nhanh chóng di chuyển vị trí, bấm đèn. Đèn vừa sáng, một viên đạn lao đi, nhưng vượt lên trên lô cốt.

Hạ tầm! Nghe trung đội trưởng hô, đồng chí Cư sợ đồng đội bắn trượt liền đứng dậy soi đèn thẳng vào lỗ châu mai. Anh vừa giơ tay bấm đèn, pháo của bộ đội ta bắn viên đạn thứ hai đúng vào lỗ châu mai lô cốt bên phải...

Lúc này, đồng chí Cư bị thương nhẹ ở tay. Thấy đồng đội bị thương, đồng chí Cầm định băng bó cho đồng đội, nhưng lại có lệnh: Soi đèn tìm lô cốt bên trái. Cầm vụt đứng dậy lia đèn vào lô cốt. Lô cốt này xa phải bắn tới ba phát mới diệt được. Các lô cốt chính đã bị pháo của ta “bịt miệng”. Chiến sĩ ta nhanh chóng xung phong đánh chiếm mục tiêu. Đồn Yên Mô Thượng bị tiêu diệt, gần 100 tên địch bị bắt... 

HỒ NHẬT VŨ (Theo Pháo binh nhân dân Việt Nam những chặng đường chiến đấu)

Viết bình luận

Sale

Không sẵn có

Hết hàng